Opsteeg Bakker Belastingadvies & Administraties is uw hulp bij het voeren van een bedrijfseconomisch verantwoorde bedrijfsvoering. Wij verzorgen de volledige administratie van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, dat wil zeggen van het inboeken van alle boekstukken tot het opstellen van de jaarrekening.
Wij doen dit alles met goed opgeleide mensen en hoogwaardige software.

Naast het verzorgen van uw administratie kunnen wij U helpen bij:

• Het inrichten van uw administratieve organisatie;
• Uw aangiften omzet- en loonbelasting;
• Uw aangiften ICT transacties;
• Het invullen van diverse formulieren;
• Debiteurenbeheer;
• Voorbereidende werkzaamheden voor de aanlevering aan de accountant;
• De aan- en verkoop van een onderneming.