Wij hebben zowel een adviserende functie als dat wij ook gewoon de administratieve werkzaamheden verrichten. Onze werkzaamheden zijn onder andere:

• Melden van personeelsmutaties en ziekteverzuim bij de betreffende instanties;
• Verlonen en het samenstellen van de loonstroken;
• Aangiften van de loonbelasting;
• Begeleiden van ontslagprocedures en adviseren bij het aannemen van nieuw personeel;
• Aan het einde van het boekjaar: opgave aan de betreffende instanties, uitgifte van jaaropgaven en opgave aan de verzuim- en Pembaverzekering;